Πριν τη χρήση της υπηρεσίας μας, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους και την πολιτική απορρήτου μας, προκειμένου να λάβετε γνώση των όρων χρήσης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας. Παρέχοντας τις προσωπικές σας πληροφορίες σε εμάς, δηλώνετε αφενός ότι αποδέχεσθε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική για τα Cookies, και ότι συγκατατίθεσθε ρητά στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ.

Δικαίωμα σύνδεσης στο διαδίκτυο έχουν όλοι οι πελάτες της εταιρείας. Ο πελάτης μπορεί να συνδεθεί στο διαδίκτυο, δίνοντας την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ο κάθε χρήστης/καταναλωτής/επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στο Ηλεκτρονικό κατάστημα χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία.

Θα χρειαστούμε προσωπικά δεδομένα (Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο και το e-mail σας) μόνο όταν προχωρήσετε σε παραγγελία προϊόντων ή συμπληρώσετε την φόρμα επικοινωνίας.

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα παιδιού στο πλαίσιο της προσφοράς υπηρεσίας κοινωνίας της πληροφορίας απευθείας σε αυτό που θεμελιώνεται σε συγκατάθεση είναι σύννομη, εάν το παιδί που παρέχει τη συγκατάθεση για την επεξεργασία αυτή έχει συμπληρώσει το 16ο έτος. Εάν το παιδί είναι ηλικίας κάτω των 16 ετών, η επεξεργασία αυτή είναι σύννομη, μόνο και εάν στον βαθμό που η εν λόγω συγκατάθεση παρέχεται ή εγκρίνεται από το πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού, όπως ορίζει ο ευρωπαϊκός κανονισμός για την προστασία των προσωπικών δεδομένων .

Η «ΗΠΕΙΡΟΥ ΒΙΟΣ ΙΚΕ» δεν προβαίνει σε έλεγχο ταυτοπροσωπίας του πελάτη, δεσμεύεται ότι τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί είναι αληθή.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

1) Η «ΗΠΕΙΡΟΥ ΒΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «ΗΠΕΙΡΟΥ ΒΙΟΣ ΙΚΕ» είναι υπεύθυνη επεξεργασίας συγκεκριμένων και περιορισμένων προσωπικών δεδομένων του πελάτη, που αφορούν, το όνομα, επώνυμο, φύλο, ηλικιακή κατηγορία, επάγγελμα, διεύθυνση διαμονής, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κινητό τηλέφωνο.  Ο εκτελών την επεξεργασία κατά τον χρόνο σύνδεσης στο διαδίκτυο είναι υπάλληλος της εταιρείας, ο Γιώργος Ζώνιος ή άλλος εργαζόμενος, που θα ορίσει αρμοδίως η εταιρεία και θα είναι υπόλογος στις εποπτικές αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων . Αποδέκτης των προσωπικών δεδομένων μπορεί να είναι μόνο φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία η «ΗΠΕΙΡΟΥ ΒΙΟΣ ΙΚΕ» συνάπτει συμβάσεις διαμόρφωσης περιεχομένου και διανομής, αποστολής ενημερωτικών, διαφημιστικών εντύπων, εντύπων προσφορών, εκπτώσεων ή για έρευνες αγοράς με στατιστικά δεδομένα. Τα ανωτέρω πρόσωπα αναλαμβάνουν τις ίδιες υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας, προστασίας των προσωπικών δεδομένων από παράνομη χρήση και επεξεργασία με την «ΗΠΕΙΡΟΥ ΒΙΟΣ ΙΚΕ».

2) ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΧΕΤΕ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΕΙ.

Ο σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων στηρίζεται στη σύνδεση στο διαδίκτυο πελάτη της «ΗΠΕΙΡΟΥ ΒΙΟΣ ΙΚΕ». Σκοπός της επεξεργασίας είναι ανάλογα  με την εμπορική πολιτική της «ΗΠΕΙΡΟΥ ΒΙΟΣ ΙΚΕ»  η αποστολή  ενημερωτικών εντύπων, διαφημίσεων, συμβουλών με μέσα επικοινωνίας και τρόπους επικοινωνίας που αποδέχεται το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων, για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που διακινεί η «ΗΠΕΙΡΟΥ ΒΙΟΣ ΙΚΕ». Ειδικότερα,  το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων της «ΗΠΕΙΡΟΥ ΒΙΟΣ ΙΚΕ»  θα λαμβάνει  γενικές ενημερώσεις για άνοιγμα καταστημάτων, ενέργειες εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας, υπηρεσίες, προϊόντα, μάρκες, πρωτοβουλίες, συμβουλές  αγοράς, διενέργειας διαγωνισμών, στοχευμένη και προσωπική επικοινωνία για προσφορές, εκπτώσεις, έρευνες αγοράς με στατιστικά δεδομένα . Η επικοινωνία της «ΗΠΕΙΡΟΥ ΒΙΟΣ ΙΚΕ» θα γίνεται με αποστολή ενημερώσεων εντύπων ή κειμένων στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο κινητό τηλέφωνο, στη  διεύθυνση διαμονής για επιπλέον ειδικές προσφορές και ειδικό περιεχόμενο. Για τη συγκεκριμένη επεξεργασία η «ΗΠΕΙΡΟΥ ΒΙΟΣ ΙΚΕ» δύναται να προβαίνει στην κατάρτιση προφίλ του υποκειμένου με βάση τις αγοραστικές του συνήθειες και τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου.

3) ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η «ΗΠΕΙΡΟΥ ΒΙΟΣ ΙΚΕ» να συλλέγει, να  αρχειοθετεί, να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που αφορούν και αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετήσια ή βιομετρικά δεδομένα, σεξουαλική ζωή ή σεξουαλικό προσανατολισμό , κατάσταση υγείας, ή την τέλεση ποινικών αδικημάτων. Προς τον σκοπό αποτροπής παράνομης χρήσης, παράνομης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων εφαρμόζουν η «ΗΠΕΙΡΟΥ ΒΙΟΣ ΙΚΕ»  και οι προστεθέντες αυτής  κατάλληλα τεχνικά, υλικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας με σκοπό την προστασία των προσωπικών δεδομένων ενάντια στην τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή την τυχαία απώλεια, αλλοίωση, παράνομη γνωστοποίηση ή την πρόσβαση, συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως πρόσβασης, και ενάντια σε όλες τις άλλες μορφές παράνομης επεξεργασίας (συμπεριλαμβανομένης της περιττής συλλογής ή της περαιτέρω επεξεργασίας). Αυτά τα μέτρα διασφαλίζουν ένα επίπεδο ασφαλείας που ανταποκρίνεται στον κίνδυνο, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της τεχνολογίας, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων (« Γενικός Κανονισμός») και την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και αποφάσεις της εποπτικής αρχής προστασίας των προσωπικών δεδομένων .

Ο εκτελών την επεξεργασία υπάλληλος της «ΗΠΕΙΡΟΥ ΒΙΟΣ ΙΚΕ»  έχει αναλάβει μεταξύ άλλων την καταχώριση, ενημέρωση, επικαιροποίηση και διατήρηση της βάσης δεδομένων. Η «ΗΠΕΙΡΟΥ ΒΙΟΣ ΙΚΕ» και οι προστηθέντες αυτής διατηρούν το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων και δεν γνωστοποιούν προσωπικά δεδομένα με οποιονδήποτε τρόπο, σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος, χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση του υποκειμένου  των προσωπικών δεδομένων, εκτός από τις περιπτώσεις που ρητά προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία, όπως ενδεικτικά στην περίπτωση που η γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων πρέπει να γίνει σε μία αρμόδια δημόσια αρχή με σκοπό τη συμμόρφωση με μία νομική υποχρέωση. Η «ΗΠΕΙΡΟΥ ΒΙΟΣ ΙΚΕ» διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που έχουν άδεια να επεξεργαστούν προσωπικά δεδομένα δεσμεύονται από τις ίδιες υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας.

4) ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

To υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων συναινεί και συγκατατίθεται στην συλλογή, χρήση, επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων με την εισαγωγή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μόνο για την εκπλήρωση των ανωτέρω αναφερόμενων  περιορισμένων  συμβατικώς σκοπών.  Τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας είναι η γραμμή επικοινωνίας 6984090000 και το  ηλεκτρονικό ταχυδρομείο epirouvios@gmail.com .

Το υποκείμενο προσωπικών δεδομένων , πελάτης της «ΗΠΕΙΡΟΥ ΒΙΟΣ ΙΚΕ», δικαιούται να υποβάλλει αίτημα πρόσβασης για διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών δεδομένων ή περιορισμού της επεξεργασίας .

Επιπλέον, δικαιούται να αντιταχθεί  σε οποιαδήποτε επεξεργασία, συλλογή και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων του, οποτεδήποτε, χωρίς να αναιρείται η νομιμότητα της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που στηρίχθηκε στην συγκατάθεσή του μέχρι την άσκηση του δικαιώματος διαγραφής ή αντιτάξεως. Έχει το δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων για την παράνομη χρήση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Τα αιτήματα του υποκειμένου προσωπικών δεδομένων προς την  εταιρεία  «ΗΠΕΙΡΟΥ ΒΙΟΣ ΙΚΕ», όπως και το γενικό αίτημα χορήγησης πληροφοριών για τις ενέργειες που πραγματοποιεί o υπεύθυνος επεξεργασίας υποβάλλονται στις γραμμές  επικοινωνίας 6984090000 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο epirouvios@gmail.com του υπεύθυνου επεξεργασίας και του  εκτελούντος την επεξεργασία . Η εξυπηρέτηση του αιτήματος θα  υλοποιείται  σε προθεσμία  τριάντα (30) ημερών.

5) ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο ώστε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, καθώς και για νόμιμους, φορολογικούς και ουσιαστικούς επιχειρηματικούς σκοπούς, όπως για τη διατήρηση της απόδοσης της υπηρεσίας μας, την βελτίωση των υπηρεσιών μας, τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων που βασίζονται σε δεδομένα σχετικά με νέες λειτουργίες, για τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις μας και για την επίλυση διαφωνιών.

Εάν το ζητήσετε, θα διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ώστε να μην είναι πλέον δυνατόν να σας ταυτοποιήσουν, εκτός εάν η νομοθεσία μας επιτρέπει το αντίθετο ή απαιτεί από εμάς να διατηρήσουμε ορισμένα προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων όπως οι εξής:

  • Εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα σχετικά με τον λογαριασμό σας, μια αξίωση ή διαφορά που δεν έχει επιλυθεί, θα διατηρήσουμε τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα μέχρι να επιλυθεί το πρόβλημα και αποτραπεί η βλάβη.
  • Εφόσον οφείλουμε να διατηρήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας για νομικούς, φορολογικούς, ελεγκτικούς και λογιστικούς σκοπούς, θα διατηρήσουμε τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα για την περίοδο που απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, ή/και
  • Όπου είναι αναγκαίο για τα νόμιμα επιχειρηματικά μας συμφέροντα, όπως αποτροπή απάτης ή για τη διατήρηση της ασφάλειας των χρηστών μας.