Γενικοί Όροι Xρήσης

Αποδοχή Όρων Χρήσης

Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης διέπουν την πρόσβαση και τη χρήση του Δικτυακού Τόπου και του Ηλεκτρονικού Καταστήματος epirusvios.gr.

Το epirusvios.grείναι ο «Δικτυακός τόπος» και το «Ηλεκτρονικό Κατάστημα» έκθεσης και διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου, το οποίο διαχειρίζεται και συντηρεί η ελληνική εταιρεία με την επωνυμία Ηπείρου Βίος ΙΚΕ (Τυποπιητήρτιο –Λιανεμπόριο).

Οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο επισκέπτεται τις σελίδες της ιστοσελίδας (site) ή κάνει χρήση των υπηρεσιών για λόγους συντομίας στο παρόν αναφέρεται ως “Χρήστης/Καταναλωτής”.

Οι παρόντες Γενικοί Όροι Χρήσης του δικτυακού τόπου και αγοράς των προϊόντων/ υπηρεσιών του ηλεκτρονικού μας καταστήματος (εφεξής οι «Όροι Χρήσης»), καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις περιήγησής σας στο Δικτυακό τόπο epirusvios.gr και χρήσης αυτού και του ηλεκτρονικού καταστήματος και διέπουν τη σύμβαση πώλησης που συνάπτεται μεταξύ μας για την αγορά προϊόντων από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Η πρόσβαση σε αυτήν την ιστοσελίδα και η χρήση της, όπως και η αγορά προϊόντων από το epirusvios.gr βασίζονται στην παραδοχή ότι οι παρόντες Όροι Χρήσης έχουν διαβαστεί και έχουν γίνει κατανοητοί και αποδεκτοί από τον Χρήστη/Καταναλωτή. Οποιαδήποτε, ενέργειά του Χρήστη/Καταναλωτή στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, όπως ενδεικτικά η περιήγησή του σε αυτό, η εγγραφή του στο newsletter της Εταιρεία μας, ή η αγορά προϊόντων μας, λογίζεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης.

Καλείται, επομένως, ο Χρήστης/Καταναλωτής, πριν εισέλθει στο epirusvios.gr, να συμβουλευτεί τους Όρους Χρήσης και να βεβαιωθεί ότι συμφωνεί με αυτούς. Σε περίπτωση διαφωνίας με οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους Χρήσης, οφείλει να μην προβεί σε καμία ενέργεια, τόσο στο Δικτυακό μας τόπο, όσο και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, συμπεριλαμβανομένης και της απλής περιήγησής του σε αυτό.

Η Ηπείρου Βίος ΙΚΕ (Τυποποιητήριο – Λιανεμπόριο) διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να επικαιροποιεί εν όλω ή εν μέρει τους παρόντες Όρους Χρήσης κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια ή/και όταν η τροποποίηση επιβάλλεται από το νόμο, ενδεχομένως και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του Χρήστη/Καταναλωτή, ωστόσο, πάντα στα πλαίσια των συναλλακτικών ηθών και των ορίων που θέτει ο νόμος. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή ενημέρωση των Γενικών Όρων Χρήσης θα δημοσιεύεται για τους Χρήστες μας στην Αρχική Σελίδα του epirusvios.gr μόλις λαμβάνει χώρα και θα είναι δεσμευτική αμέσως μόλις δημοσιευτεί σε αυτήν την ενότητα της ιστοσελίδας. Διευκρινίζεται ότι τυχόν αλλαγή των παρόντων Όρων Χρήσης δεν καταλαμβάνει παραγγελίες που έχουν ήδη διενεργηθεί μέσα στο ηλεκτρονικό κατάστημα, πριν την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η χρήση του epirusvios.gr μετά την ως άνω αναφερόμενη τροποποίηση, λογίζεται ως αποδοχή των Όρων Χρήσης, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν.

Η χρήση του παρόντος Δικτυακού τόπου από τον Χρήστη/Καταναλωτή και οποιαδήποτε συναλλαγή στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του Χρήστη/Καταναλωτή. Εάν δε συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης της epirusvios.grεν όλω ή εν μέρει, παρακαλούμε να μην χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας.

Εάν χρειάζεστε βοήθεια, μπορείτε να συμβουλευτείτε τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών, όπου θα βρείτε πληροφορίες για τις παραγγελίες, τις αποστολές, τις επιστροφές χρημάτων και τις επιστροφές προϊόντων που έχουν αγοραστεί από το epirusvios.gr, όπως και άλλες γενικές πληροφορίες για τις υπηρεσίες που προσφέρει τοepirusvios.gr. Μπορείτε να ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες μέσω του Τμήματος Εξυπηρέτησης τηλεφωνικά στο  2665071515 ή μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση epirouvios@gmail.com.

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία νομικού περιεχομένου, μπορείτε να ανατρέξετε στις ενότητες: Γενικοί Όροι Συναλλαγών, και Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του epirouvios.gr.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΣ

Η Ηπείρου Βίος ΙΚΕ (Τυποποιητήριο – Λιανεμπόριο) έχει υιοθετήσει μία επιχειρησιακή πολιτική, στόχος της οποίας είναι η πώληση προϊόντων μέσω των υπηρεσιών της και του Δικτυακού Τόπου epirusvios.gr μόνο σε “Χρήστες/Καταναλωτές”. “Χρήστης/Καταναλωτής” νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο που επισκέπτεται και ενεργεί στο epirusvios.gr για σκοπούς εκτός της επιχειρηματικής ή επαγγελματικής δραστηριότητάς του (εάν υφίσταται).

Επομένως, στο epirusvios.gr θα βρείτε προϊόντα και υπηρεσίες που απευθύνονται, προορίζονται και πωλούνται αποκλειστικά σε τελικούς Χρήστες/Καταναλωτές.

ΕΥΘΥΝΗ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΡΩΝ

Ευθύνη Χρηστών/Πελατών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος – Πρόσβαση και Χρήση

Η πρόσβαση στοepirusvios.gr και η χρήση της, περιλαμβανομένης της προβολής ιστοσελίδων, της επικοινωνίας με την Εταιρία, της λήψης (download) πληροφοριών για τα προϊόντα, υπηρεσίες και της πραγματοποίησης αγορών από την ιστοσελίδα διεξάγονται από τους Χρήστες αποκλειστικά για προσωπικούς σκοπούς, οι οποίοι δεν πρέπει να συνδέονται με κανέναν τρόπο με οποιαδήποτε εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα.

Ο Χρήστης και Καταναλωτής της ιστοσελίδας αποτελεί τον μόνο και αποκλειστικά υπεύθυνο για τη νόμιμη χρήση του Δικτυακού τόπου και Ηλεκτρονικού καταστήματος και των περιεχομένων του και υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη πράξη και καταχρηστική συμπεριφορά καθώς και από την υιοθέτηση παράνομων πρακτικών και πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού. Η συμμετοχή ως μέλος είναι δυνατή μόνο για φυσικά ή νομικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Από την απόκτηση ιδιότητας Μέλους αποκλείονται ανήλικα άτομα (άτομα κάτω των 15 ετών).

H Ηπείρου Βίος ΙΚΕ (Τυποποιητήριο – Λιανεμπόριο) δεν θεωρείται υπεύθυνη για τη χρήση της ιστοσελίδας epirusvios.gr και του περιεχομένου της από οποιονδήποτε από τους Χρήστες της που δεν είναι σύμφωνη με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, με την επιφύλαξη της ευθύνης της Εταιρίας για αδικήματα εκ προθέσεως και βαριά αμέλεια. Συγκεκριμένα, ο Χρήστης/Καταναλωτής της ιστοσελίδας epirusvios.gr ευθύνεται αποκλειστικά για τη νομιμότητα και την ορθότητα των Πληροφοριών, Δεδομένων και Στοιχείων που χορηγεί στο epirusvios.gr, όπως και για κάθε μη νόμιμη χρήση των εν λόγω δεδομένων ή πληροφοριών, τα οποία η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση έχει να ελέγχει, εκτός και αν αυτό της επιβληθεί μετά από καταγγελία ή με επιταγή νόμου.

Ο Χρήστης/Καταναλωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει κάθε ζημία της epirusvios.gr ή συνεργαζόμενων επιχειρήσεων από τη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας και του λογαριασμού του Χρήστη/Καταναλωτή από μη εξουσιοδοτημένα από τον αυτόν/αυτήν άτομα.

Ο Χρήστης/Καταναλωτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την αξιολόγηση και επιλογή των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται από τον Δικτυακό Τόπο  epirusvios.gr και η Ηπείρου Βίος ΙΚΕ (Τυποποιητήριο – Λιανεμπόριο)  δεν φέρουν καμία ευθύνη σε σχέση με την ορθότητα της επιλογής του Χρήστη/Καταναλωτή, ή τυχόν ασυμβατότητες μεταξύ επιλεγόμενων από τον ίδιο προϊόντων.

Περιορισμός Εγγυήσεων – Ευθύνης

Η Ηπείρου Βίος ΙΚΕ (Τυποποιητήριο – Λιανεμπόριο)  ενεργεί πάντοτε καλόπιστα και στο πλαίσιο των όσων προβλέπει ο νόμος και οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις. Συνεπώς, το epirusvios.gr έχει λάβει και εξακολουθεί αδιαλείπτως να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά ή άλλα μέτρα και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου:

– ο δικτυακός τόπος και το ηλεκτρονικό κατάστημα να λειτουργεί αδιαλείπτως και προσηκόντως χωρίς προβλήματα, διακοπές, καθυστερήσεις, σφάλματα ή λάθη,

– τα δεδομένα/πληροφορίες που χορηγούνται και διαβιβάζονται μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου αφενός να μην αλλοιώνονται, αφετέρου να προστατεύονται με τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, καθόσον τα συστήματα ασφαλείας του παρόντος δικτυακού τόπου υπόκεινται σε περιορισμούς,

– η τεχνολογία που χρησιμοποιεί η ίδια ή οι εξυπηρετητές (Servers) μέσω των οποίων το ηλεκτρονικό κατάστημά μας τίθεται στη διάθεση των Χρηστών να μην περιέχει ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά ή προγράμματα λογισμικού

Ωστόσο, η Ηπείρου Βίος ΙΚΕ (Τυποποιητήριο – Λιανεμπόριο)  ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ για όλα τα ανωτέρω και δεν υποχρεούται σε αποζημίωση σας, σε περίπτωση που υποστείτε οποιαδήποτε ζημία για τους ως άνω λόγους.

Επιπλέον, η Ηπείρου Βίος ΙΚΕ (Τυποποιητήριο – Λιανεμπόριο)  ουδεμία εγγύηση παρέχει

– για την καταλληλότητα, αποτελεσματικότητα, επάρκεια των προϊόντων της αναφορικά με το σκοπό για τον οποίο εσείς τα προορίζετε και

– για την ορθή και προσήκουσα εκτέλεση των συναλλακτικών υποχρεώσεων των υπολοίπων Χρηστών/Πελατών του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών του.

Η Ηπείρου Βίος ΙΚΕ (Τυποποιητήριο – Λιανεμπόριο)  καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του περιεχομένου της. Παρ’ όλα αυτά, οι Χρήστες/Πελάτες αποδέχονται ότι η Ηπείρου Βίος ΙΚΕ (Τυποποιητήριο – Λιανεμπόριο)  δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του δικτυακού τόπου με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους Χρήστες/Πελάτες, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών, από άλλα δίκτυα επικοινωνιών, από το μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση του δικτυακού τόπου ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες.

Ως εκ τούτου, η Ηπείρου Βίος ΙΚΕ (Τυποποιητήριο – Λιανεμπόριο)  δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία (εξ αμελείας, ενδοσυμβατική ή άλλη) προερχόμενη από την έλλειψη ικανότητας χρήσης της Ιστοσελίδας, την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών σ’ αυτήν, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτής, καθώς και από τυχόν σφάλματα, διακοπές, ελαττώματα ή καθυστερήσεις στη λειτουργία της Ιστοσελίδας ή στη διαβίβαση μέσω αυτής πληροφοριών στο διαδίκτυο ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών της ή απώλειας του περιεχομένου της.

Η Ηπείρου Βίος ΙΚΕ (Τυποποιητήριο – Λιανεμπόριο)  αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει αμέσως ή εμμέσως, τυχαία ή κατά συνέπεια, ή με οποιαδήποτε τρόπο σχετιζόμενη με την πρόσβαση ή τη χρήση της epirusvios.gr, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς όμως να περιορίζεται, οποιασδήποτε απώλειας ή ζημίας προκληθεί από ιούς που μπορεί να επηρεάσουν τον εξοπλισμό σας (Η/Υ) ή την εγκυρότητα των πληροφοριών που αποκτήσατε μέσω της epirusvios.gr.

Αποποίηση Περιεχομένου

Η Ηπείρου Βίος ΙΚΕ (Τυποποιητήριο – Λιανεμπόριο)  έχει καταβάλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να εμποδίσει τη δημοσίευση στην ιστοσελίδα της περιεχομένου, το οποίο περιγράφει ή αντανακλά καταστάσεις σωματικής ή ψυχολογικής βίας ή περιεχομένου το οποίο, ανάλογα με την ευαισθησία των χρηστών της epirusvios.gr, ενδέχεται να θεωρηθεί ότι παραβιάζει πολιτικές πεποιθήσεις ή ανθρώπινα δικαιώματα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια σε όλες τις μορφές και τις εκφάνσεις της. Σε κάθε περίπτωση, η Ηπείρου Βίος ΙΚΕ (Τυποποιητήριο – Λιανεμπόριο)  δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι προσήκον ή νόμιμο σε άλλες χώρες εκτός Ελλάδος.

Ωστόσο, σε περίπτωση που το εν λόγω περιεχόμενο θεωρείται μη εξουσιοδοτημένο από το νόμο ή παράνομο σε ορισμένες από αυτές τις Χώρες, παρακαλούμε να μην επισκέπτεστε τον Δικτυακό Τόπο epirusvios.gr και σε περίπτωση που, παρόλα αυτά, αποφασίσετε να τον επισκεφθείτε, σας ενημερώνουμε με το παρόν έγγραφο ότι για τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχει η Ηπείρου Βίος ΙΚΕ (Τυποποιητήριο – Λιανεμπόριο)  και στην οποία επιδίδεστε θα είστε αποκλειστικά και προσωπικά υπεύθυνος/η.

Η Ηπείρου Βίος ΙΚΕ (Τυποποιητήριο – Λιανεμπόριο)  έχει, επίσης, υιοθετήσει μέτρα για να διασφαλίσει ότι το περιεχόμενό της είναι ακριβές και δεν περιέχει εσφαλμένες ή μη ενημερωμένες πληροφορίες. Ωστόσο, η Ηπείρου Βίος ΙΚΕ (Τυποποιητήριο – Λιανεμπόριο)  δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για την ακρίβεια και πληρότητα του περιεχομένου που δημοσιεύεται από την  Ηπείρου Βίος ΙΚΕ (Τυποποιητήριο – Λιανεμπόριο)  στον Δικτυακό Τόπο epirusvios.gr, παρά μόνο σε σχέση με την ευθύνη της για αδικήματα εκ προθέσεως και βαριά αμέλεια και ως άλλως προβλέπεται εκ του νόμου.

Επιπλέον, η Ηπείρου Βίος ΙΚΕ (Τυποποιητήριο – Λιανεμπόριο)  δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η ιστοσελίδα θα λειτουργεί αδιάλειπτα, χωρίς διακοπές και σφάλματα λόγω της σύνδεσης με το Διαδίκτυο. Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος κατά τη χρήση του Δικτυακού Τόπου επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών. Ένας εκπρόσωπος της Ηπείρου Βίος ΙΚΕ (Τυποποιητήριο – Λιανεμπόριο)  θα βρίσκεται στη διάθεσή σας προκειμένου να σας βοηθήσει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό να ανακτήσετε την πρόσβαση στον Δικτυακό Τόπο.

Ταυτόχρονα, σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον πάροχό σας για υπηρεσίες Διαδικτύου ή να ελέγξετε εάν κάθε συσκευή για τη σύνδεση στο Διαδίκτυο και την πρόσβαση στο περιεχόμενο Ιστού είναι σωστά ενεργοποιημένη, περιλαμβανομένου του προγράμματος περιήγησης.

Η Ηπείρου Βίος ΙΚΕ (Τυποποιητήριο – Λιανεμπόριο)  διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία ολόκληρου ή τμήματός του για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε λόγο.

Παρόλο, που η Ηπείρου Βίος ΙΚΕ (Τυποποιητήριο – Λιανεμπόριο)  καταβάλλει τις καλύτερες προσπάθειες για να εξασφαλίσει ομαλή πρόσβαση στον Δικτυακό Τόπο, η δυναμική φύση του Διαδικτύου και του περιεχομένου Ιστού ενδέχεται να μην επιτρέπει στη epirusvios.gr να λειτουργεί χωρίς παύσεις, διακοπές ή ασυνέχεια λόγω ενημέρωσης της ιστοσελίδας.

Η Ηπείρου Βίος ΙΚΕ (Τυποποιητήριο – Λιανεμπόριο)  δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους Χρήστες/Πελάτες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επίσης, η Ηπείρου Βίος ΙΚΕ (Τυποποιητήριο – Λιανεμπόριο)  ουδεμία ευθύνη φέρει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Η Ηπείρου Βίος ΙΚΕ (Τυποποιητήριο – Λιανεμπόριο)  έχει εφαρμόσει επαρκή τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των υπηρεσιών στη epirusvios.gr, της ακεραιότητας των δεδομένων κίνησης και των ηλεκτρονικών επικοινωνιών προκειμένου να εμποδίζει τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή πρόσβαση σε δεδομένα όπως και τους κινδύνους διάδοσης, καταστροφής και απώλειας δεδομένων και εμπιστευτικών/ μη εμπιστευτικών πληροφοριών σχετικά με τους Χρήστες της epirusvios.gr και για να αποφεύγει τη μη εξουσιοδοτημένη ή μη νόμιμη πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα και πληροφορίες.

Πλέον των όσων ρητά ορίζονται στο παρόν, η Ηπείρου Βίος ΙΚΕ (Τυποποιητήριο – Λιανεμπόριο)  ουδεμία ευθύνη αστική, ποινική, ή άλλως φέρει έναντι υμών ή/και οποιουδήποτε τρίτου έλκει δικαιώματα από εσάς, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω, κατά τη χρήση των υπηρεσιών ή/και των προϊόντων του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος υποστεί ζημία άμεση, έμμεση, παρεπόμενη, αποθετική οικονομική ή άλλη ζημία, διαφυγόντα κέρδη, οφειλόμενη σε:

– λάθη, παραλείψεις, τεχνικά κωλύματα, βλάβες ή δυσλειτουργίες των τηλεπικοινωνιακών Δικτύων, του Διαδικτύου, του δικτυακού τόπου, των Internet Service Providers,

– οριστική ή προσωρινή διακοπή λειτουργίας του δικτυακού τόπου ή ορισμένων υπηρεσιών του ή/και σε διακοπή παροχής ορισμένων προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος,

– γεγονότα, καταστάσεις, ενέργειες, πράξεις ή/και παραλείψεις της Ηπείρου Βίος ΙΚΕ (Τυποποιητήριο – Λιανεμπόριο)  ή τρίτων συμπεριλαμβανομένων και των άλλων Χρηστών/Πελατών για τις οποίες η Ηπείρου Βίος ΙΚΕ (Τυποποιητήριο – Λιανεμπόριο)  δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν φέρει υποχρέωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν,

– πληροφορίες και λοιπό περιεχόμενο που τυχόν δημοσιεύουν και κοινοποιούν τρίτα μέρη.

Η Ηπείρου Βίος ΙΚΕ (Τυποποιητήριο – Λιανεμπόριο)  διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολογήτως και αζημίως να διακόψει ή να παύσει την παροχή των υπηρεσιών της ή/και την λειτουργία της οριστικά ή προσωρινά χωρίς να υπέχει προς τούτο ουδεμία υποχρέωση προηγούμενης ενημέρωσης των μελών. Η Ηπείρου Βίος ΙΚΕ (Τυποποιητήριο – Λιανεμπόριο)  ευθύνεται μόνο για άμεσες ζημιές, οι οποίες προκύπτουν λόγω δόλου ή βαριάς αμέλειας της Ηπείρου Βίος ΙΚΕ (Τυποποιητήριο – Λιανεμπόριο) Με την επιφύλαξη αναγκαστικού χαρακτήρα διατάξεων, αποκλείεται ρητά η ευθύνη της Ηπείρου Βίος ΙΚΕ (Τυποποιητήριο – Λιανεμπόριο)  για άμεση ζημία λόγω ελαφράς αμέλειας ανεξαρτήτως νομικού λόγου. Αποκλείεται πλήρως και ρητά η ευθύνη της Ηπείρου Βίος ΙΚΕ (Τυποποιητήριο – Λιανεμπόριο)  για έμμεσες ή επακόλουθες ζημίες – ανεξαρτήτως λόγου.

Η Ηπείρου Βίος ΙΚΕ (Τυποποιητήριο – Λιανεμπόριο)  δικαιούται να αποκλείσει προσωρινά ή μόνιμα κάποιο Χρήστη/Πελάτη από Μέλος οποτεδήποτε και χωρίς να αναφέρει τους λόγους, δηλαδή να ακυρώσει/διαγράψει/εμποδίσει την πρόσβαση ή/και τη συμμετοχή μέλους (προσωρινά ή/και μόνιμα) χωρίς να εγερθούν απαιτήσεις κατά της Ηπείρου Βίος ΙΚΕ (Τυποποιητήριο – Λιανεμπόριο).  Εξυπακούεται ότι το μέλος αυτό απαγορεύεται να γίνει μέλος ξανά της epirouvios.gr με τα ίδια ή άλλα στοιχεία εκτός και αν η Ηπείρου Βίος ΙΚΕ (Τυποποιητήριο – Λιανεμπόριο)  συναινέσει ρητώς προς τούτο. Προς τον σκοπό αυτό το μέλος συναινεί η Ηπείρου Βίος ΙΚΕ (Τυποποιητήριο – Λιανεμπόριο)  να διατηρεί τα προσωπικά της στοιχεία στο σύστημά της προκειμένου να είναι σε θέση να ταυτοποιήσει τυχόν μεταγενέστερη προσπάθεια εγγραφής του. Τα ανωτέρω ισχύουν ιδίως (αλλά όχι αποκλειστικώς) σε περίπτωση παραβίασης των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης από το μέλος, οι οποίοι στο σύνολό τους αναγνωρίζονται και συνομολογούνται από το μέλος ως ουσιώδεις, σε περίπτωση αιτήματος από οποιαδήποτε Αρχή, Δικαστήριο, σε περίπτωση καταγγελίας από τρίτο δικαιούχο δικαιωμάτων κατά του μέλους.

Δικαιώματα και Απαγορευμένες Χρήσεις

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Τα περιεχόμενα της epirusvios.gr που περιλαμβάνουν, ενδεικτικά και ουχί περιοριστικά, έργα, απεικονίσεις, εικόνες, διαλόγους, μουσική, ήχους, βίντεο, έγγραφα, σκίτσα, μεγέθη, λογότυπα και οποιοδήποτε άλλο υλικό δημοσιεύεται στην epirusvios.gr σε οποιαδήποτε μορφή, όπως μενού, ιστοσελίδες, γραφικά, χρώματα, σχέδια, εργαλεία, γραμματοσειρές, σχεδιασμό της ιστοσελίδας, διαγράμματα, διατάξεις, μεθόδους, διαδικασίες, λειτουργίες και λογισμικό που αποτελούν μέρος της Ηπείρου Βίος ΙΚΕ (Τυποποιητήριο – Λιανεμπόριο)  , προστατεύονται βάσει του δικαιώματος αναπαραγωγής (copyright) και κάθε άλλου δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας της Ηπείρου Βίος ΙΚΕ (Τυποποιητήριο – Λιανεμπόριο)   και των αντίστοιχων δικαιούχων.

Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, με οποιοδήποτε μέσο ή σε οποιαδήποτε μορφή, εν όλω ή εν μέρει, της epirusvios.gr και του περιεχομένου της. Η Ηπείρου Βίος ΙΚΕ (Τυποποιητήριο – Λιανεμπόριο) έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να εγκρίνει ή να απαγορεύει οποιαδήποτε αναπαραγωγή (άμεση και έμμεση, προσωρινή ή μόνιμη ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο ή σε οποιαδήποτε μορφή, εν όλω ή εν μέρει) της epirusvios.gr και του περιεχομένου της. Η αναπαραγωγή, εν όλω ή εν μέρει, σε οποιαδήποτε μορφή, της epirusvios.gr και του περιεχομένου της δεν επιτρέπεται χωρίς την ενίοτε γραπτή συναίνεση/εξουσιοδότηση της Ηπείρου Βίος ΙΚΕ (Τυποποιητήριο – Λιανεμπόριο). Οι εν λόγω αναπαραγωγές θα εκτελούνται για νόμιμους σκοπούς και σε συμμόρφωση με το δικαίωμα αναπαραγωγής (copyright) και τα υπόλοιπα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Ηπείρου Βίος ΙΚΕ (Τυποποιητήριο – Λιανεμπόριο).

Αναφορικά με τη χρήση της epirusvios.gr είναι επιτρεπτή μόνο η προβολή της ιστοσελίδας και του περιεχομένου της. Επίσης, επιτρέπεται η διεξαγωγή όλων των υπόλοιπων προσωρινών ενεργειών αναπαραγωγής που είναι παροδικές ή παρεμπίπτουσες και αποτελούν αναπόσπαστο και βασικό μέρος της προβολής της epirusvios.gr και του περιεχομένου της και οι οποίες δεν έχουν αυτοτελή οικονομική σημασία. Επιπλέον, επιτρέπεται η πλοήγηση στην ιστοσελίδα με σκοπό τη νόμιμη χρήση της epirusvios.gr και του περιεχομένου της. Απαγορεύεται η χρήση του Δικτυακού Τόπου και του Ηλεκτρονικού Καταστήματος epirusvios.gr για αποστολή με οποιονδήποτε τρόπο, δημοσίευση, μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, απειλητικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, ανήθικο, ενισχύει ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις ή/και δύναται να προκαλέσει βλάβες σε τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο.